+1
0
.........!))) // 1090
U2, A-HA, Lenny Kravitz, Sade, "", ., , .
, ., ., ., , , ., ., ..
, , .
989
4
 

. !

.